pl en

Oferta

Testy bezpieczeństwa

Zasoby informacyjne są kluczem do sukcesu dla każdego biznesu. Naruszenie bezpieczeństwa może doprowadzić do klęski danej firmy, przyczyniając się do utraty zarówno klientów jak i samej reputacji oraz poniesieniem kolosalnych kosztów dotyczących procesów prawnych i próby odzysku strat. Liczne zespoły developerskie oraz brak specjalistycznej dokumentacji tworzonych systemów są zabójczą kombinacją, która prawie zawsze generuje ryzyko powstawania luk bezpieczeństwa danej aplikacji.

Dlaczego testowanie bezpieczeństwa jest tak istotne?

Badania Gartner-a wskazują, iż 75% ataków na systemy IT spowodowanych jest przez luki w zabezpieczeniach oprogramowania. Według NIST, 92% braków zabezpieczeń ma źródło bezpośrednio w aplikacjach. Ostatnie ataki na tech-gigantów wskazują, że tradycyjne metody zabezpieczeń po prostu nie działają. Każdy rozwijający się biznes może czuć się zaniepokojony takim stanem rzeczy. Rozwiązaniem jest zainwestowanie w rozwój infrastruktury bezpieczeństwa.

Jak możemy pomóc?

Naszych ekspertów ds. bezpieczeństwa cechuje doświadczenie oraz umiejętność posługiwania się najnowszymi narzędziami, co umożliwia sprawne testowanie zabezpieczeń.

Naszym celem jest:

 • odnalezienie uchybień w strukturze bezpieczeństwa oraz szacowanie ryzyk, jakie ze sobą niosą,
 • identyfikacja obszarów wysokiego ryzyka wymagającego natychmiastowej reakcji,
 • identyfikacja wymagań niezbędnych do poprawy polityki bezpieczeństwa i procesów,
 • zapobieganie uchybieniom na podstawie doświadczeń,
 • usprawnianie procesów i założeń nowych infrastruktur bezpieczeństwa.

Oferujemy szeroki zakres usług m.in. ocenę bezpieczeństwa oraz testy penetracyjne.

 

 

Testy wydajnościowe

Zespół TESTCASE realizuje również projekty dotyczące testów wydajnościowych. Doświadczenie gwarantuje zaprojektowanie testów, odzwierciedlających rzeczywiste oraz możliwe obciążenie na środowisku produkcyjnym. Realizujemy projekt w taki sposób, aby uzyskać odpowiedź na m.in. następujące pytania:

 • czy system będzie w stanie obsłużyć określoną liczbę transakcji, w zakładanym czasie?
 • czy system posiada tzw. “wąskie gardła”?
 • jaka jest rzeczywista wydajność systemu?
 • jakie będzie zachowanie całej architektury w sytuacji przeciążenia systemu?

Uzyskując odpowiedzi na powyższe pytania inżynierowie TESTCASE zarekomendują działania, które wpłyną na poprawę wydajności systemu, co zagwarantuje uniknięcie awarii w przyszłości.

Na czym pracujemy?

Większość projektów realizowanych przez inżynierów QA w TESTCASE opartych jest o platformę HP LoadRunner. Narzędzie to jest wiodącym w branży rozwiązaniem, służącym do przeprowadzania kompleksowych testów wydajnościowych. Przeprowadzamy także testy wydajnościowe z użyciem sprawdzonych rozwiązań darmowych takich jak np. Apache JMeter.

 

 

Testy funkcjonalne

Zespół TESTCASE, posiadając bogate doświadczenie oparte o wieloletnią praktykę, realizuje testy funkcjonalne, które sprostają wszystkim wymogom użytkowników biznesowych.

Zrealizujemy je z zachowaniem nawet bardzo napiętego harmonogramu, dążąc jednocześnie do możliwie najwyższej jakości. Nasze podejście opiera się między innymi o testy eksploracyjne, podczas których nasz zespól “pogrywa” z testowaną aplikacją. W kolejnym kroku zaś testy stopniowo przechodzą w bardziej „metodyczne” i prowadzone na podstawie opracowanej matrycy scenariuszy. To właśnie przejście wszystkich możliwych przypadków testowych prowadzi nas do oceny jakości testowanej aplikacji.

Partnerzy w dążeniu do sukcesu!

Ważnym jest, aby proces testowy został wdrożony już na starcie rozwoju systemu! QA - w tym testowanie - powinno więc być ściśle powiązane z procesem rozwoju, niezależnie od metodyki, która jest stosowana w projekcie czy organizacji.

Nasze doświadczenie pozwala na „wkomponowanie” zespołu w różne metodyki procesu rozwoju aplikacji: te tradycyjne, przyrostowe czy zwinne! Testowanie jest jednym z najważniejszych etapów cyklu wytwarzania oprogramowania i nie można go zignorować!

Narzędzia

W celu usprawnienia procesu zapewnienia jakości, stosujemy najnowocześniejsze narzędzia wspomagające zarządzanie testami. Dostarczamy usługi obejmujące wdrożenie rozwiązania na bazie HP Application Lifecycle Management (dawniej HP Quality Center), jak również narzędzia takie jak: Jira, Bugzilla, TestLink, SpiraTest.

Posiadamy także, uruchomione w 2015 roku,własne laboratorium testowe - TestCaseLAB, obejmujące między innymi:

 • urządzenia mobilne do testów (wybór telefonów najbardziej popularnych producentów),
 • komputery (Win, Mac),
 • serwerownie w dwóch oddalonych lokalizacjach,
 • oprogramowanie: w tym najbardziej popularne narzędzia wykorzystywane w procesie QA (np. JIRA, narzędzia bugtrackingowe etc.).
pl en