pl en

Body leasing

Jest to forma współpracy często wybierana przez Klientów posiadających sprecyzowane zapotrzebowanie na specjalistów niezbędnych do realizacji projektu.

W modelu tym, w szczególności:

 • dostarczamy ekspertów na czas, w którym są potrzebni,
 • nasi pracownicy wspierają zadania zespołu lub samodzielnie realizują powierzone zdania,
 • wybór ekspertów odbywa się na podstawie wymagań zgłoszonych przez Klienta,
 • przed rozpoczęciem współpracy zapewniamy możliwość odbycia rozmowy z wybranymi ekspertami,
 • miejsce pracy uzależnione jest od wymagań Klienta.

Klient zapewnia dostęp do swojej infrastruktury i systemów.
Czas pracy ewidencjonowany jest zgodnie z ustaleniami realizowanego projektu.

Team leasing

Zespół ekspertów na wyciągnięcie ręki. Nasi pracownicy mogą wesprzeć projekt / zwiększyć kompetencje i wydajność istniejącego zespołu Klienta lub zrealizować go samodzielnie.

Model obejmuje:

 • wybór zespołu ekspertów na podstawie wymagań zgłoszonych przez Klienta,
 • zapewnienie możliwości spotkania się z wybranymi ekspertami przed realizacją projektu,
 • miejsce pracy uzależnione od wymagań Klienta.

Klient zapewnia dostęp do swojej infrastruktury i systemów.
Czas pracy jest ewidencjonowany zgodnie z ustaleniami realizowanego projektu.

Outsourcing

Model outsourcingu testów wybierają Klienci oczekujący realizacji projektu w całości lub
w wydzielonej części przez zespół zewnętrzny.

Podstawowe założenia:

 • przedstawienie przez Klienta dokładnej specyfikacji projektu,
 • możliwość wybrania outsourcingu dla całego procesu testowego lub jego poszczególnych elementów, obejmujących: planowanie i organizację testów, wykonywanie oraz nadzór nad realizacją i ocenę jego przebiegu,
 • zespół dobieramy zgodnie z potrzebami projektu,
 • miejsce pracy uzależnione od wymagań Klienta.

Skuteczne zaplanowanie procesu testowego to gwarancja możliwości późniejszej weryfikacji postępu prac oraz określenia
stopnia dojrzałości całego procesu. Na podstawie analizy testowanego rozwiązania możemy określić bądź dobrać:

 • optymalną strategię testów i efektywne strategie automatyzacji,
 • rodzaje testów zgodne z modelem jakości,
 • wymagane podstawy i zakres testów,
 • najefektywniejsze techniki,
 • narzędzia wspierające proces i wykonywanie testów,
 • zakres i jakość danych testowych,
 • skuteczne kanały przepływu informacji,
 • metryki jakości testowanego produktu i samych testów, czynniki determinujące moment zakończenia testów.

Klient zapewnia dostęp do swojej infrastruktury i systemów.
Oferujemy również audyt i optymalizację już zaimplementowanych procesów QA.

Testing as a Service

Dostarczamy usługę testowania w momencie, w którym jest potrzebna. Ten model stosujemy głównie w obszarze dostarczania testów automatycznych, szczególnie Automatycznych Testów Regresji (ATR).

W ramach tego modelu:

 • zapewniamy niezbędne kompetencje, doświadczenie w budowie rozwiązań z zakresu testów automatycznych, obejmujących budowanie frameworku czy Platformy Testów Automatycznych (PTA) w organizacji Klienta,
 • miejsce pracy dostosowane do wymagań Klienta.

Klient zapewnia dostęp do swojej infrastruktury i systemów.

Test Consulting

Wsparcie powdrożeniowe. W ramach usługi Klient otrzymuje od nas pakiet godzin roboczych Konsultantów, który może wykorzystać w ustalonym okresie.
Wspólnie z Klientem analizujemy problem i dedykujemy do jego rozwiązania Konsultanta o odpowiednich kompetencjach. Czas reakcji, jaki deklarujemy jest każdorazowo ustalany z Klientem.
Klient decyduje kiedy oraz dla jakiego typu zadań będzie potrzebował naszej pomocy, jednocześnie otrzymując jedną zbiorczą fakturę za świadczone usługi.

Dzięki powyższemu rozwiązaniu, przez okres świadczenia usługi Klient ma zapewnione:

 • stały koszt niezależny od poziomu kompetencji Konsultanta dedykowanego do rozwiązania problemu,
 • pełną wiedzę i kontrolę nad pulą dostępnych dni roboczych,
 • możliwość elastycznego dysponowania pakietem dostępnych godzin,
 • prace realizowane „on demand” bez konieczności wystawiania kolejnych zleceń.

Pakiety takie zwykle zamawiane są przez naszych Klientów dla projektów z zakresu automatyzacji testów.

pl en