pl en

Jaki jest polski tester?

Co roku przeprowadzane jest badanie społeczności IT w Polsce przez portal NofluffJobs. Oprócz raportu ogólnego możemy zapoznać się też z danymi szczegółowymi, odnoszącymi się do poszczególnych dziedzin IT, w tym testerów.
Więcej danych dostarcza nam badanie z 2020 roku, gdzie znajdują się informacje odnoszące się do wieku, wykształcenia i doświadczenia badanych. Dowiadujemy się, że średnia wieku to 30 lat, a prawie 1/5 badanych ma mniej niż 26 lat. Ponad 78% osób ma wyższe wykształcenie, a kolejne 9% jest w trakcie studiów. Co ciekawe, nie wszyscy skończyli studia techniczne i ścisłe. Mimo, iż jest to większość, zdarzały się osoby po studiach humanistycznych i społecznych. Jest to więc młode i wykształcone środowisko. Odbija się to jednak na doświadczeniu – zaledwie 7% testerów pracuje w zawodzie ponad 10 lat, a średni staż pracy wynosi 4 lata. Wynika to zapewne również z coraz większej potrzeby testowania i większej grupy chętnych do rozpoczęcia tej przygody w ostatnich latach.

A jak wygląda praca statystycznego testera?

Wdanedług ych za 2021 rok, lwia część testerów zajmuje się pisaniem i utrzymaniem przypadków testowych oraz tworzeniem dokumentacji i raportów. W dalszym ciągu, tak jak w roku poprzednim, najbardziej znaną metodą testowania jest przechodzenie scenariuszy testowych oraz testowanie eksploracyjne. Najmniej znanymi są natomiast testowanie w parach i testowanie przez tłum (mob testing). Na pytanie – Skąd wiesz co testować? – najwięcej odpowiedziało: z własnego doświadczenia przy wcześniejszych projektach, co może wydawać się odpowiedzią najprostszą i oczywistą. Oprócz tego, są to oczywiście wymagania formalne i user stories.

78% testerów zna jakiś język programowania – z czego ponad połowa zna SQL i Javę. Ciekawe jest to, że większość z nich nauczyła się testowania samodzielnie – aż 85% wiedzę pozyskiwało jedynie z książek, internetu i darmowych kursów, a prawie 20% uczyło się od kolegi lub mentora. To pokazuje, że społeczność tworzą pasjonaci i ludzie, którzy łączą hobby z pracą.
Nasza firma – co chętnie podkreślamy - powstała właśnie z pasji do testowania. Jeśli chcesz dołączyć do grona pasjonatów, którzy potrafią i lubią testować - aplikuj do nas! 🙂


Źródło: https://bulldogjob.pl/it-report/2021

 

pl en