Introducing the new product.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pellentesque neque eget diam posuere porta.

Buy Now!

Outsourcing

W zależności od faktycznych potrzeb Klienta TestCase oferuje outsourcing całego procesu testowego lub jego poszczególnych elementów, obejmujących: planowanie i organizację testów, wykonywanie oraz nadzór nad realizacją i ocenę przebiegu. Skuteczne zaplanowanie procesu testowego to gwarancja możliwości późniejszej weryfikacji postępu prac oraz określenia stopnia dojrzałości całego procesu. Na podstawie analizy testowanego rozwiązania możemy określić bądź dobrać.

  • optymalną strategię testów i efektywne strategie automatyzacji,
  • rodzaje testów zgodne z modelem jakości,
  • wymagane podstawy i zakres testów,
  • najefektywniejsze techniki,
  • narzędzia wspierające proces i wykonywanie testów,
  • zakres i jakość danych testowych,
  • skuteczne kanały przepływu informacji,
  • metryki jakości testowanego produktu i samych testów, czynniki determinujące moment zakończenia testów.

Oferujemy również audyt i optymalizację już zaimplementowanych procesów QA.