Nowy Sylabus ISTQB

Nowy Sylabus ISTQB

Pod koniec kwietnia 2019 SJSI opublikowało tłumaczenie nowego sylabusa „ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy 2018”. Dodatkowo na stronie pojawiły się przykładowe pytania oraz informacje związane z certyfikacją.
Jak czytamy w nocie wydania, wersja 2018 odświeża terminologię i standardy w testowaniu, tak aby stać się jeszcze bardziej praktyczna dla użytkownika 🙂

Wszystkie materiały dotyczące ISTQB dostępne są na stronie:
https://sjsi.org/ist-qb/do-pobrania/

zdjęcie: https://www.istqb.org/

Share this post