Bootcamp Tester Automatyczny

Bootcamp Tester Automatyczny

Bootcamp (24.03.2018 – 24.06.2018)

Rolą testera automatycznego, zwanego także Quality Assurance Engineerem lub testerem QA, jest zapewnienie jakości, czyli zapobieganie błędom, dlatego powinien rozumieć całe środowisko, w jakim się porusza. Przygotowuje on zestaw narzędzi do statycznej analizy kodu, aby kod tworzony przez programistów nie miał trywialnych błędów, buduje zestaw testów regresji automatycznej, przygotowuje generator danych testowych, wykonuje skrypty do testów wydajności i integruje całość z systemem CI tak, by już w trakcie wytwarzania oprogramowania były wychwytywane ewentualne problemy. Pełnienie tej roli wymaga zaawansowanych kompetencji, w tym umiejętności programowania oraz korzystania ze spektrum narzędzi wspomagających automatyzację testowania. Zdobycie ich jest możliwe w ramach dłuższych form szkoleniowych ukierunkowanych na warsztat pracy, łączących przygotowanie teoretyczne z praktyczną pracą projektową, czyli m.in. na naszym bootcampie.

Inną funkcję pełni w procesie testowania tester manualny, który “przeklikując się” przez oprogramowanie sprawdza np. czy dany przycisk przekierowuje użytkownika do założonego miejsca. Nie wymaga to umiejętności programowania czy znajomości technologii. Podstawą jest umiejętność tworzenia scenariuszy testowych. Uzyskanie kwalifikacji do wykonywania tych zadań jest możliwe już w ramach kilkudniowych szkoleń.

Źródło: http://kodolamacz.pl/bootcamp-tester/

Share this post