Quality Excites 2017 – Call for Proposals

Quality Excites 2017 – Call for Proposals

Trwają zgłoszenia na prelegentów do Quality Excites 2017. Kandydatury można zgłaszać do 24 kwietnia bieżącego roku, korzystając z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie https://qualityexcites.pl/cfp.

Organizatorzy przedstawili listę proponowanych zagadnień, ale poinformowali jednocześnie, że zgłoszenia tematów które wykraczają poza proponowaną ramówkę programową, również będą przyjmowane.

Lista zagadnień wskazanych przez organizatorów wydarzenia:
• Innowacyjne podejścia i strategie do zapewniania jakości w projekcie.
• Automatyzacja testów – projektowanie, dobre praktyki, wzorce, zaawansowane techniki, studia przypadków.
• Zarządzanie środowiskami testowymi i produkcyjnymi.
• Automatyzacja procesu testowania – ciągłe testowanie, ciągła integracja, ciągłe dostarczanie, ciągłe wdrażanie.
• Testy niefunkcjonalne: bezpieczeństwo, wydajność, użyteczność, testy A/B.
• Czysty kod – wzorce projektowe, architektura, zarządzanie długiem technicznym.
• Zbieranie wymagań i estymacja zadań.
• Rozwój osobisty i zespołowy.
• Coaching i mentoring w zespołach IT.
• Podejście do jakości w projektach Lean Startup.
• Tematy związane z Internet of Things/Wearable.
• Testowanie aplikacji mobilnych i w chmurze.

6. edycja konferencji odbędzie się w dniach 23 – 24 czerwca w Gliwicach.

Źródło zdjęcia:
https://pbs.twimg.com/media/C4tXukqWQAAHhFh.jpg

Share this post